Bod č. 25

Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.