Bod č. b

Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2016


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.