Bod č. 14

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21588/4, Michalovi Borskému


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.