Bod č. 11

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v staveb súp.č. I.7723 na pozemku parc. č. 21466/1 na Nábreží arm. gen.Ludvíka Svobodu v Bratislave, k.ú. Staré Mesto pre Bc. Darinu Moravčíkovú – Divya.sk so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.