Bod č. 9

Návrh na predaj stavby súp. č. 9459 na parc. č. 5745 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice ako prípadu hodného osobitného zreteľa občianskemu združeniu RESOTY – Resocializačné komunity


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.