Bod č. 7

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 17348/71, vlastníkom bytov Kadnárova 30-32-34 v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.