Bod č. 6

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene názvu častí verejných priestranstiev v mestských častiach Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.