Bod č. 14

Návrh na ukončenie vybraných nájomných zmlúv v prípade nebytových priestorov v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.