BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 19

Návrh Aktualizovaného memoranda o spolupráci hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom a Asociácie bratislavských vodáckych klubov, o.z., Klokočova 5, 851 01 Bratislava, zastúpenej prezidentom RNDr. Vladimírom Mišíkom, CSc.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.