Bod č. 26

Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom“ dodatkom k Protokolu č. 11 88 0831 05 00, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory ako oprava minulých rokov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.