Bod č. 27

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Podunajské Biskupice, Karlova Ves, na zriadenie a užívanie komunitných záhrad


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.