Bod č. 30

Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 24. mája 2016


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.