Bod č. 10

Návrh na schválenie nájmu šatňových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave pre Slovenský zväz ľadového hokeja a HC SLOVAN Bratislava - mládež ako prípad hodný osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.