Bod č. 8

Návrh na schválenie rozhodnutia č. 11/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.