Bod č. 27

Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody k pozemkom v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 1592/9, parc. č. 1592/18 v prospech Ing. Štefana Matiašoviča


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.