Bod č. 25

Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, a to k pozemkom parc. č. 1416/1 a parc. č. 1417/1


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.