Bod č. 9

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom americkým


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.