Bod č. 22

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2355–2359 a parc. č. 2361, mestskej časti Bratislava-Čunovo


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.