Bod č. 21

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.