Bod č. 13

Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov Domove seniorov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.