Bod č. 12

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o rozlohe 33 m2 na Klariskej č. 16 pre Mgr. Martinu Katuščákovú a Mgr. Andreu Vadasovú


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.