Bod č. 48

Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 29. 6. 2016 a 30. 6. 2016


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.