Bod č. 43

Návrh na menovanie zástupcov do rady školy pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta, Panenská a do rady školy pri Základnej umeleckej škole na Radlinského ul. v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.