Bod č. 40

Memorandum o spolupráci medzi mestskými časťami Bratislava-Lamač, Bratislava-Dúbravka a hl. mesta SR Bratislavy o realizácii spoločného projektového zámeru vytvorenia podmienok cyklotrás ako súčasti hospodárskej politiky mestských častí okresu Bratislava IV


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.