Bod č. 1

Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.