Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 15.12.2017

  • 15. decembra 2017, 12:30 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
  • Pozvánka [34.65 kB]