BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 3

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 76, na pozemku parc. č. 8934, k. ú. Staré mesto v správe mestskej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.