Bod č. 16

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Ružinov, Bratislava-Devín, Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Karlova Ves


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.