Bod č. 36

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach na ulici Martinčekova - garáže, v samostatne stojacich garážach na ulici Hanulova – garážový objekt A, vlastníkom garáží


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.