Bod č. 19

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 487/2


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.