Bod č. a

Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.