Bod č. 8a

Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj kovového šrotu, ktorý sa plánuje dočasne uložiť na Jurajovom dvore


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.