Bod č. 7

Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre všetkých – Prevencia a ukončovanie bezdomovectva“ zo dňa 28. 04. 2020


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.