Bod č. 6

Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre všetkých – Prevencia a bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ zo dňa 24. 04. 2020


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.