Bod č. 4

Návrh na delegovanie zástupcov do rady školy pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta na Panenskej ul. v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.