Bod č. 2

Návrh na prijatie dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 z 12. 12. 2019 o dani z nehnuteľnosti


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.