Bod č. 10

Informácia o plnení uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.