Bod č. c

Informácia o splnení opatrenia prijatého na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.