Bod č. 59

Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 27. 09. 2018


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.