Bod č. 34

Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v roku 2018 ako plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 04. 2018


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.