Bod č. 4

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/331 a 5018/332, Antonínovi Staňovi a manželke


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.