Bod č. 7

Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.