Bod č. 34

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 164/2019 zo dňa 25. 04. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Bebravskej 16, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019 , ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu na Haburskej 3


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.