Bod č. 32

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku HB Blok Astrová 1,3, vlastníkovi nebytového priestoru


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.