Bod č. 28

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, do správy príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.