Bod č. 21

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1769/3, Petrovi Poltárskemu s manželkou


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.