Bod č. 50

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Beniakova 5


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.