Bod č. 39

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/29 a stavba so súp. č. 4312 na Technickej ulici a k. ú. Nivy, parc. č. 10132/20 a stavba so súp. č. 17533 na Bazovej ulici do priamej správy novovznikajúcej organizácii Komunálny podnik Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.