Bod č. 23

Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9881/6 a parc. č. 9881/7, žiadateľovi spoločnosti REEGAS s.r.o. so sídlom v Bratislave, ulica Páričkova


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.