Bod č. 23

Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k bytom č.1, 2, a k nebytovému priestoru č. 2.12 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto – Fraňa Kráľa 21, v podiele 401/2000


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.